Leszno - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Leszno (woj. mazowieckie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dla miasta Leszno (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.