Nekla - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Nekla właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrześni i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.