Sieradz - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy i miasta Sieradz właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.