Ujazd - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Ujazd (woj. łódzkie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim i Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.

Dla gminy Ujazd (woj. opolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich i Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu.