Ujazd - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Ujazd (woj. łódzkie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Dla gminy Ujazd (woj. opolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu.