Ostrówek - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Ostrówek (woj. lubelskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dla gminy Ostrówek (woj. łódzkie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.