Osiek - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla gminy Osiek (woj. kujawsko-pomorskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Dla gminy Osiek (woj. małopolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Dla gminy Osiek (woj. pomorskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Dla gminy Osiek (woj. świętokrzyskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Pozostałe gminy