Zakrzew Tuplice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Tuplice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Tuplice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.