Lipsk - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Lipsk właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie i Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.