Lipsk - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Lipsk właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.