Tarnów - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla północno-wschodniej części miasta Tarnów właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Dla gminy Tarnów i południowo-zachodniej części miasta Tarnów właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Klikowską, Krasińskiego, pl. T. Kościuszki, ul.: G. Narutowicza, Konarskiego, Gumniską, Braci Saków. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.