Tarnów - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla północno-wschodniej części miasta Tarnów właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Dla gminy Tarnów i południowo-zachodniej części miasta Tarnów właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Klikowską, Krasińskiego, pl. T. Kościuszki, ul.: G. Narutowicza, Konarskiego, Gumniską, Braci Saków. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.

Pozostałe gminy