Jemielnica - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Jemielnica właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu.