Świdnica - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Świdnica (woj. lubuskie) właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

Dla gminy i miasta Świdnica (woj. dolnośląskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy i Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.