Świdnica - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy i miasta Świdnica (woj. dolnośląskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Dla gminy Świdnica (woj. lubuskie) właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.