Pniewy - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Pniewy (woj. mazowieckie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dla gminy Pniewy (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Pozostałe gminy