Trzebiechów - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Trzebiechów właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.