Grabów nad Prosną - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Grabów nad Prosną właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.