Małkinia Górna - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Małkinia Górna właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.