Wiśniowa - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Wiśniowa (woj. małopolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Dla gminy Wiśniowa (woj. podkarpackie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Pozostałe gminy