Wyryki - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Wyryki właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Pozostałe gminy