Tomaszów Mazowiecki - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy i miasta Tomaszów Mazowiecki właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim i Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.