Nisko - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Nisko właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.