Kielce - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla miasta Kielce (w części obejmującej ulice: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego i ulice na wschód od tej linii) właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Dla miasta Kielce (w części obejmującej ulice na zachód od ulic: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego) właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.