Kielce - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla miasta Kielce (w części obejmującej ulice: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego i ulice na wschód od tej linii) właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Dla miasta Kielce (w części obejmującej pozostałe ulice na zachód od ulic: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego) właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Pozostałe gminy