Kielce - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla miasta Kielce (w części obejmującej ulice: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego i ulice na wschód od tej linii) właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Dla miasta Kielce (w części obejmującej pozostałe ulice na zachód od ulic: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego) właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Pozostałe gminy