Klonowa - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Klonowa właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.