Łabiszyn - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Łabiszyn właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.