Nowe Ostrowy - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Nowe Ostrowy właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.