Winnica - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Winnica właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.