Zakrzew Trzebiel - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Trzebiel - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Trzebiel właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.