Brody - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Brody (woj. lubuskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach i Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

Dla gminy Brody (woj. świętokrzyskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach i Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.