Stromiec - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Stromiec właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.