Łódź - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla wschodniej części miasta Łódź pod nazwą Bałuty właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Dla wschodniej części miasta Łódź pod nazwą Górna właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Dla zachodniej części miasta Łódź pod nazwą Bałuty właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty dzieli granica wyznaczona al. Włókniarzy od skrzyżowania z ul. Drewnowską do ul. Zgierskiej, ul. Zgierską do północnej granicy miasta. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.

Dla zachodniej części miasta Łódź pod nazwą Górna właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna dzieli granica wyznaczona: al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, od skrzyżowania z ul. Zbaraską, ul. Niższą do ul. Śląskiej, ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Rzgowską przy torach kolejowych, ul. Rzgowską do południowej granicy administracyjnej miasta. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna.

Dla części miasta Łódź pod nazwą Polesie właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Dla części miasta Łódź pod nazwą Śródmieście właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Dla części miasta Łódź pod nazwą Widzew właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Pozostałe gminy