Józefów - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Józefów (woj. lubelskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju i Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Dla miasta Józefów (woj. mazowieckie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.