Józefów - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Józefów (woj. lubelskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dla miasta Józefów (woj. mazowieckie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Pozostałe gminy