Radecznica - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Radecznica właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.