Czernichów - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Czernichów (woj. małopolskie) właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków i Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie.

Dla gminy Czernichów (woj. śląskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Pozostałe gminy