Czernichów - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Czernichów (woj. małopolskie) właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków i Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.

Dla gminy Czernichów (woj. śląskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.