Lutomiersk - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Lutomiersk właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.