Lipno - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Lipno (woj. kujawsko-pomorskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Dla gminy Lipno (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.