Toruń - porady prawne, właściwy urząd skarbowy

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane.

Idąc dalej łatwo znaleźć właściwy sąd i właściwą prokuraturę.

Dla zachodniej części miasta Toruń pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie, Czerniewice, Podgórz, Rudak-Stawki, Staromiejskie, Wrzosy właściwymi są: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Dla wschodniej części miasta Toruń pod nazwami: Grębocin-Bielawy, Jakubskie, Kaszczorek, Mokre, Na Skarpie, Rubinkowo właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dzieli granica wyznaczona ulicami: Grudziądzką, Warneńczyka, Przy Kaszowniku, pl. Pokoju Toruńskiego, wzdłuż torów kolejowych do mostu kolejowego oraz nurtem rzeki Wisły do południowej granicy miasta. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu.

Pozostałe gminy