Pątnów - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Pątnów właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.