Słubice - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Słubice (woj. lubuskie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Dla gminy Słubice (woj. mazowieckie) właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.