Sułkowice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Sułkowice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Pozostałe gminy