Przeworsk - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy i miasta Przeworsk właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku i Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.