Przeworsk - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy i miasta Przeworsk właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.