Kozielice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Kozielice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Pozostałe gminy