Rudnik nad Sanem - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Rudnik nad Sanem właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.