Goraj - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Goraj właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju i Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie; dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.