Komarów-Osada - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Komarów-Osada właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.