Aktualności prawne

Jak radzić sobie ze złymi językami

W miarę wchodzenia w erę serwisów społecznościowych nasila się zjawisko wykorzystywania ich do rozpowszechniania informacji na temat innych w sposób, którego osoby te bynajmniej sobie nie życzą. Plotki, oszczerstwa, zniewagi - Internet jest tym niestety bardzo zaśmiecony. O tym, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, mowa była 13 kwietnia 2014 r. w audycji wyemitowanej przez radio TOK FM. Zostałem do niej zaproszony w charakterze eksperta. W programie przedstawione zostały tryby postępowania, ich wady i zalety, koszty itd. Zapis audycji można odsłuchać na stronie internetowej radia.

dodano: 14 kwietnia 2014 r.

Prawo a kolejki do specjalistów

Media zaczęły uważnie analizować problem nieprzyzwoicie długich terminów oczekiwania na wizyty u lekarzy-specjalistów. Bardzo ciekawy tekst na ten temat ukazał się - nieco zagubiony między ploteczkami z życia gwiazd a krzyżówką z nagrodami - w czasopiśmie Twoje Imperium z 7-12 stycznia 2014 r. Z lektury płynie wniosek, iż przyczyną problemu jest zbyt mała liczba fachowców, którzy emigrują w poszukiwaniu lepszej płacy do krajów zachodniej Europy, oraz za niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Redakcja zwróciła się do mnie o ekspercki komentarz na temat możliwości dochodzenia przez pacjentów odszkodowania czy zadośćuczenienia związanych z tym stanem rzeczy. Wypowiedź ukazała się wraz z artykułem.

dodano: 24 stycznia 2014 r.

Zasiedzenie tylko na wniosek?

Niewykluczone, że doczekamy się wkrótce stanowczej odpowiedzi na pytanie, czy w sprawie o zasiedzenie sądowi wolno orzekać ponad żądanie i stwierdzać - o ile uzasadnią to wyniki postępowania dowodowego - zasiedzenie na rzecz podmiotu w ogóle tym nie zainteresowanego. Sprawa jest ważka, a w literaturze i orzecznictwie sporna. W praktyce często uznaje się, że rozstrzygnięcie takie jest dopuszczalne na podstawie art. 610 zd. 1 w zw. z art. 670 zd. 1 i art. 677 par. 1 zd. 1 K.p.c. Problemem udało mi się zainteresować Sąd Najwyższy. Jest mi miło tym bardziej, że to nie pierwsza skarga kasacyjna, którą SN przyjął na mój wniosek do rozpoznania. A sztuka ta, co wiedzą prawnicy, do łatwych nie należy.

dodano: 3 lipca 2013 r.

Uwaga na pseudokancelarie!

Jak się wydaje, w Polsce narasta problem działalności różnej maści hochsztaplerów podających się za adwokatów. 30 maja po godz. 20.00 telewizja Polsat wyemitowała materiał poświęcony temu zjawisku. W reportażu widzowie mogli zobaczyć m.in., jak starszy "pan mecenas", nieświadom obecności ukrytej kamery, z wielkim zadęciem doradza dziennikarce - podającej się za klientkę chcącą doprowadzić do pozbawienia byłego męża władzy rodzicielskiej - rzecz tyle skandaliczną, co nonsensowną: wyłudzenie od lekarza dokumentu potwierdzającego fakt popełnienia przez ojca przestępstwa z art. 197 Kodeksu karnego. Dzięki zaproszeniu do programu stacji Polsat News mogłem na antenie podpowiedzieć telewidzom, jak nie dać się oszukać takim jegomościom.

dodano: 31 maja 2013 r.

Kłopoty z podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste

Niektóre gminy - a co za tym idzie, także ich mieszkańcy - mają kłopot z prawidłowym wyliczeniem podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste. Tymczasem w uchwale z 28 lutego br. (sygn. III CZP 110/12) wypowiedział się w tej sprawie Sąd Najwyższy. Stwierdził, że w przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty, użytkownik wieczysty w drugim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność tej opłaty, a w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty. Gazeta Wyborcza opublikowała interesujący materiał na ten temat ("Opłata za użytkowanie wieczyste 2013", GW z 8 marca 2013 r.), cytując mnie w charakterze eksperta. W artykule znaleźć można podpowiedzi dla użytkowników wieczystych, którzy zostali zaskoczeni źle obliczoną podwyżką.

dodano: 10 marca 2013 r.

Znika kilkadziesiąt sądów

Rozporządzeniem z z 5 października 2012 r. ws. zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1121) skrócono listę tych instytucji aż o 79 pozycji. Minister sprawiedliwości stoi na stanowisku, że wpłynie to korzystnie na sprawność postępowań sądowych, wielu sędziów jest przeciwnego zdania. Tak czy inaczej, rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2013 r. Zaczął się kolejny wielki eksperyment. Przypominam, że w moim serwisie znajdziecie Państwo aktualną i dostępną bez jakichkolwiek opłat internetową wyszukiwarkę właściwości sądów powszecnych.

dodano: 2 stycznia 2013 r.

Etykiety produktów wykorzystujących energię

Ustawa z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. poz. 1203) nakłada na dostawców obowiązek dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, sporządzonej w języku polskim nalepki lub tabliczki zawierającej informacje o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zużywanych przez ten produkt. Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2013 r.

dodano: 7 listopada 2012 r.

Jak korzystać z przepisów o kontrolach

Rozwiązania prawne, które miały chronić przedsiębiorców przed nadmiernym obciążaniem kontrolami, w praktyce sprawdzają się niestety słabo. Takie przynajmniej wrażenie odniosłem po rozmowach z doradcami podatkowymi. Okazją do wymiany doświadczeń było szkolenie poświęcone regulacji konroli w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Poprowadziłem je 20 września br. w Sandomierzu na zaproszenie Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Uczestnicy wytrwali do końca, biorąc aktywny udział w warsztatach - co daje mi nadzieję, że były ciekawe.

dodano: 27 września 2012 r.

Renesans prawa upadłościowego?

Odmieniane przez wszystkie przypadki słowo "kryzys" i bankructwo Amber Gold sprawiły, że na łamach gazet dużo częściej niż ostatnio gości tematyka upadłościowa. Tymczasem przepisy regulujące te kwestie nie należą do łatwych. Polska Agencja Prasowa zwróciła się do mnie o wypowiedź ekspercką na temat procedury upadłościowej. Depesza była cytowana przez gazety i portale internetowe, z fragmentami wypowiedzi można było zapoznać się m.in. pod adresem http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,Ekspert-najpierw-pod-mlotek-pojdzie-calosc-majatku-Amber-Gold,wid,14953256,wiadomosc.html?ticaid=1f3b2, http://wyborcza.pl/1,91446,12545216,Ekspert_najpierw_pod_mlotek_pojdzie_calosc_majatku.html czy http://biznes.onet.pl/ekspert-najpierw-pod-mlotek-pojdzie-calosc-majatku,18493,5258623,5224060,403,1,news-detal)

dodano: 25 września 2012 r.

Gazeta radzi, jak zasiedzieć

W Gazecie Wyborczej z 19 września 2012 r. ukazał się poradnik poświęcony problematyce zasiedzenia nieruchomości. W tekście pt. "Jak uzyskać własność przez zasiedzenie" autor m.in. podsuwa czytelnikom pomysły na uporządkowanie kwestii związanych z wieloletnim samoistnym posiadaniem gruntów. Gazeta zwróciła się do mnie z prośbą o konsultację w tej sprawie, miłym gestem było wyrażone na jej łamach podziękowanie.

dodano: 19 września 2012 r.

Zmiany w procedurze cywilnej

Od 3 maja obowiązuje kolejna przekrojowa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381). Odchodzi ona od odrębnego postępowania gospodarczego i nadawania papierowym - a więc wydawanym poza elektronicznym postępowaniem upominawczym - nakazom zapłaty klauzuli wykonalności z urzędu. Celem ustawy jest też motywowanie stron do przedstawiania wszystkich znanych im dowodów już w początkowej fazie procesu. Dziennik Gazeta Prawna zamówił u mnie opracowanie dotyczące zmian w cz. II-V K.p.c. Będzie ono ukazywało się w odcinkach przez kilka najbliższych miesięcy. [więcej]

dodano: 3 maja 2012 r.

Spółka z komputera

Z początkiem roku weszły w życie przepisy umożliwiające zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez konieczności dokonywania aktu notarialnego. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Do serwisu pozwalającego zgłosić taką spółkę w sądzie rejestrowym można dostać się za pośrednictwem głównej strony Ministerstwa Sprawiedliwości albo od razu poprzez adres https://ems.ms.gov.pl/.

dodano: 18 lutego 2012 r.

Rozmowa o przeciwdziałaniu podrabianiu towarów

Radio France Internationale (RFI) wyemitowało powstały z moim udziałem materiał poświęcony zjawisku podrabiania towarów. Reportażu można posłuchać pod adresem http://www.rfi.fr/emission/20110926-contrefacon.

dodano: 22 października 2011 r.

Mniej miejsca na morskie farmy wiatrowe

Nowelizacja ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 134, poz. 778) zakazuje wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. Zmiany weszły w życie 30 lipca 2011 r. [więcej]

dodano: 9 sierpnia 2011 r.

Niejasny stan gruntów nie zatrzyma elektrowni

Ustawa z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789) ustanawia zasadę, że nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji takiej inwestycji. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 r.

dodano: 15 lipca 2011 r.

Mniej załączników dla lobbystów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. ws. rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr 136, poz. 803) znosi wymóg dołączania do wniosku o wpis do tego rejestru kserokopii dowodu osobistego, wyciągu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2011 r.

dodano: 7 lipca 2011 r.

Nabywcy złomu rozliczą podatek

Ustawa z dnia 9 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 134, poz. 780) rozszerza katalog podatników. Obecnie są nimi również nabywcy złomu, metali nieżelaznych i niektórych odpadów przetwarzalnych, o ile sprzedawcą jest podatnik niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na niewielki obrót, a sama dostawa nie jest objęta zwolnieniem jako towar używany. Nowelizacja weszła w życie 1 lipca 2011 r.

dodano: 6 lipca 2011 r.

Nowy sposób na odszkodowania za błędy lekarskie

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660) określa zasady i nowy tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Istotą postępowania będzie stwierdzenie przez tzw. wojewódzką komisję ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (w jej skład wejdą także prawnicy - przedstawiciele samorządu adwokackiego i radców prawnych), czy doszło do popełnienia błędu lekarskiego. Jeśli tak, ubezpieczyciel szpitala, w którym błąd miał miejsce, powinien zaproponować poszkodowanemu albo jego spadkobiercom odszkodowanie albo zadośćuczynienie. Przed komisją można działać samodzielnie albo z pomocą prawnika czy wyspecjalizowanej kancelarii. Siedziby komisji mieszczą się w tych samych miastach, co urzędy wojewódzkie (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.

dodano: 4 lipca 2011 r.

Dane pacjenta z komputera

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657) wprowadza wymóg, zgodnie z którym dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w formie elektronicznej. Powstać ma też platforma internetowa umożliwiająca pacjentom dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej. Sama ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., natomiast wymóg zaprowadzenia elektronicznej wersji dokumentacji odsunięto do 1 sierpnia 2014 r. Do tego dnia cała dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

dodano: 1 lipca 2011 r.

Szansa dla wywłaszczonych

W wyroku z 19 maja 2011 r. (sygn. akt SK 9/08, Dz. U. Nr 115, poz. 673) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że narusza ustawę zasadniczą wyłączenie zastosowania przepisów o zwrocie byłym właścicielom (albo ich spadkobiercom) nieruchomości wywłaszczonych po wojnie na podstawie jednego z artykułów ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, a niewykorzystanych na cel, w jakim zostały owym właścicielom odebrane. Orzeczenie obowiązuje od 7 czerwca 2011 r.

dodano: 28 czerwca 2011 r.

Przewoźnicy lotniczy muszą złożyć wnioski

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) daje koncesjonowanym użytkownikom i właścicielom statków powietrznych 30 dni na złożenie wniosków o zatwierdzenie planów monitorowania wielkości emisji oraz liczby tonokilometrów pochodzących z wykonywanych operacji lotniczych. W tym terminie należy je przekazać ministrowi właściwemu ds. środowiska. Ustawa weszła w życie 21 czerwca 2011 r.

dodano: 14 czerwca 2011 r.

Czy prawnicy zaczną stawać przed sądem zaraz po studiach

Nabiera tempa spór o to, czy sam tytuł magistra prawa wystarcza, ażeby legitymująca się nim osoba mogła reprezentować klienta przed sądem. Obecnie jest to w zasadzie niemożliwe. W Sejmie trwają jednak prace nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, która - być może - zmieni tę regułę. Niektórzy posłowie chcieliby, aby świeżo upieczeni prawnicy mogli być pełnomocnikami w sprawach przed sądami rejonowymi (z wyłączeniem spraw karnych i rodzinnych). Zarówno adwokatura, jak i środowisko radców prawnych jest temu zdecydowanie przeciwne. Adwokaci przestrzegają, że tak szerokie dopuszczenie do sądów osób nie mających żadnego doświadczenia zawodowego będzie niebezpieczne dla interesów tych, których mieliby tam reprezentować.

dodano: 4 czerwca 2011 r.

Dożywotni zakaz wykonywania zawodu adwokata niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że kara wydalenia z adwokatury pociągająca za sobą skreślenie prawnika z listy adwokatów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis narusza ustawę zasadniczą. Zdaniem sędziów cele, jakie spełniać ma ta kara, z powodzeniem można osiągnąć poprzez poddanie byłego adwokata, który staraja się o ponowny wpis - indywidualnej ocenie, dodatkowemu szkoleniu itp. Niewykluczone zatem, że osoba taka będzie w stanie znów otworzyć kiedyś kancelarię prawniczą. Sentencja wyroku (sygn. K 1/09) została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1326.

dodano: 10 listopada 2010 r.

Zmiany czasu pracy w urzędach państwowych

Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1118) modyfikuje nieco zasady ustalania czasu pracy. Kierownicy takich urzędów muszą uwzględnić szczególne przywileje osób sprawujących pieczę nad wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat ośmiu. W odniesieniu do takich osób niedopuszczalne jest - nawet w wypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją - zastosowanie rozkładu czasu pracy, w którym czas pracy wydłużono do 12 godzin na dobę. Urzędników takich nie wolno zatrudniać ani poza normalnymi godzinami pracy, ani w nocy, ani w niedziele i święta. Zmiany weszły w życie 23 września 2010 r.

dodano: 18 października 2010 r.

Zmiany w publicznej radiofonii i telewizji

Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1023) zmniejsza liczbę członków zarządów i rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji. W skład zarządu takiego podmiotu może teraz wchodzić od jednej do trzech osób, zaś w skład rady nadzorczej - pięć albo siedem (w zależności od rodzaju spółki). Większość z nich będzie teraz powoływać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, niekoniecznie spośród prawników. Nowe przepisy obowiązują od 4 września 2010 r. Z tym dniem wygasły kadencje organów powołanych na mocy ustawy o radiofonii i telewizji w dotychczasowym brzmieniu. Ich członkowie mają jednak pełnić swe obowiązki do czasu powołania nowych organów.

dodano: 16 września 2010 r.