Właściwy sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny - wyszukiwarka

Jeżeli zdecydowaliście się Państwo powierzyć swą sprawę sądową prawnikowi, zachęcam do kontaktu, prowadzę sprawy w całej Polsce. Jeśli natomiast chcecie tylko dowiedzieć się więcej o właściwości sądów, znajdziecie tu testową wersję wyszukiwarki sądów powszechnych, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, rozpoznających środki odwoławcze. W oknie poniżej wystarczy wpisać nazwę gminy (a niekiedy, w przypadku większych miejscowości, także dzielnicy), dla której szukamy sądów - i kliknąć "Wyślij zapytanie". Proszę pamiętać o poprawnym wpisywaniu nazw gmin (myślniki, spacje itd.). Podkreślam, że wyszukiwarka jest jedynie pomocnym programem komputerowym i zachęcam do weryfikowania we właściwych sądach pozyskanych z niej informacji. Dziękuję także za przekazywanie mi sygnałów o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Sądów można też szukać TUTAJ na uporządkowanej alfabetycznie liście według nazw gmin i miejscowości. Innymi słowy, należy najpierw odnaleźć na niej odpowiednio miasto czy gminę, gdzie będzie toczyć się sprawa, a potem znaleźć kolejno właściwy sąd rejonowy (SR), okręgowy (SO) albo apelacyjny (SA), któremu dany obszar jest przyporządkowany (właściwość terytorialna). Oczywiście określenie "gdzie będzie toczyć się sprawa" nie zawsze jest łatwe i kwestie takie najlepiej skonsultować z prawnikiem (np. adwokatem albo radcą prawnym).

Zarówno wyszukiwarka, jak i lista obejmują zmiany właściwości terytorialnej sądów rejonowych, obowiązujące od 1 stycznia 2013 r., a zwane czasem - od nazwiska ministra sprawiedliwości, który przeforsował je mimo oporu środowiska sędziowskiego, a często i zainteresowanych gmin czy powiatów - reformą Gowina. Natomiast tutaj znajdziecie Państwo tabelę, z której łatwo dowiedzieć się, które sądy przejęły terytorium przyporządkowane dotąd sądom zniesionym.

adwokat Paweł Wrześniewski