Przykłady znaków towarowych

Kilka z nich podsuwają już same przepisy. Dokładniej, art. 120 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z nim znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W praktyce najliczniejsze są te pierwsze - wyrazy, rysunki itd. Formy przestrzenne czy dźwięki trafiają się rzadziej, co nie znaczy, że wcale. Czasem przykłady znaków pokrywają się z przykładami wzorów przemysłowych. Wzór to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem zaś jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne, a nawet kroje pisma typograficznego. Wracając zaś do przykładów, wśród znaków towarowych są pojedyncze wyrazy czy wręcz litery, jak i długawe slogany reklamowe. Są nazwy zespołów muzycznych, imiona postaci literackich i tytuły gier komputerowych. Są wreszcie kształty przedmiotów - butelek, pudełek itp.

Pytania? Zapraszam do kontaktu.