Kancelaria w Warszawie

Paweł Wrześniewski, adwokat i rzecznik patentowy prowadzący indywidualne biuro patentowe, uprawniony do świadczenia pomocy prawnej w całej Polsce

nr wpisu na listę prezesa Urzędu Patentowego RP: 3238

nr wpisu na listę pełnomocników Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante: 45084

Z uwagi na napływające do mnie licznie pytania optymalnym sposobem rozpoczęcia współpracy jest przesłanie mi maila z możliwie szczegółowym opisem sprawy i oczekiwaniami. W przypadku chęci zarejestrowania znaku towarowego proszę o określenie pożądanego terytorium ochrony, listę produktów, których miałby dotyczyć oraz załączenie pliku ze znakiem. Na tej podstawie najłatwiej mi w praktyce ocenić, czy jestem w stanie pomóc i na jakich warunkach. Dla oszczędności czasu polecam też uprzednie zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zadajecie mi Państwo najczęściej.

Kancelaria w Warszawie (dane kontaktowe):

tel.: 792 766 857

faks: 22 30 01 281

mail: p.wrzesniewski@pwrz.pl

adres: ul. Kaden-Bandrowskiego 3 lok. 4, 01-494 Warszawa

rachunek bankowy: 13 1050 1025 1000 0090 6450 5325

Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.