Koszt patentu (cena uzyskania ochrony patentowej)

W największym uproszczeniu można powiedzieć, że w Polsce koszt patentu wynosi od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Podanie tu konkretnej kwoty jest trudne, bo jej wysokość zależy od różnych czynników. Jednym z nich jest objętość dokumentacji zgłoszeniowej. Im dłuższy opis patentowy oraz zastrzeżenia i im więcej rysunków, tym opłata wyższa. To samo dotyczy ogłoszenia o udzieleniu prawa wyłącznego w oficjalnym publikatorze Urzędu Patentowego. Wreszcie wpływ na koszt patentu ma to, jak długo sam uprawniony będzie chciał utrzymywać go w mocy. Ochrona może trwać nawet 20 lat, a za każdy kolejny rok trzeba coraz więcej płacić. Wszystkie te okoliczności sprawiają, iż decyzję o zgłoszeniu wynalazku należy poprzedzić namysłem i poprzeć dokładnymi wyliczeniami. Pomagają w tym rzecznicy patentowi. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z usług rzecznika, proszę o kontakt.

Cena patentu europejskiego jest o wiele wyższa, a podać jej z góry nie sposób, zależy bowiem od kilku przynajmniej czynników. Przede wszystkim zainteresowany musi określić, w których konkretnie krajach europejskich zamierza poszukiwać ochrony patentowej. Bez wielkiej przesady można jednak stwierdzić, że są to kwoty idące w tysiące euro.