Art. 471 Kp (odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie)

Adwokat Paweł Wrześniewski

Pozostałe przepisy Kodeksu pracy

Art. 471. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity ustawy - Kodeks pracy.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021 r.