Art. 1013 Kodeksu pracy (forma umowy o zakazie konkurencji) - komentarz

Spis treści

Art. 1013. Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

[Zastrzeżenie]

Komentowany przepis koresponduje z przewidzianą w Kodeksie cywilnym regułą, zgodnie z którą zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Tu na takie niuanse nie ma miejsca - bez formy pisemnej umowa o zakazie konkurencji jest nieważna.

Powyższy wymóg dotyczy zarówno umowy o zakazie konkurencji obowiązującej w trakcie stosunku pracy (art. 1011 § 1 Kodeksu pracy), jak i po jego ustaniu (art. 1012 § 1 Kodeksu pracy). [komentarz dodano 23 lipca 2019 r.]

Kontakt