Zarzuty od nakazu zapłaty

Czasem do ich wniesienia potrzebny jest formularz, którego wzór określił w jednym ze swych rozporządzeń Minister Sprawiedliwości.

Jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty? O tym, co powinno się w nich znaleźć stanowi art. 493 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody.

Rozstrzygnięcie zasadności zarzutów to często dopiero początek sprawy. Potem można jeszcze składać apelację, a czasem ostatnia deska ratunku to dopiero skarga kasacyjna.

Jeśli przeczytaliście Państwo właśnie pismo, w którym sąd poucza o prawie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, to znaczy, że grożą Wam finansowe nieprzyjemności. W tym akurat zakresie nakaz właściwie nie różni się od wyroku sądowego. Ktoś zażądał zapłaty (np. z weksla), powołując się na mocne dowody - i tylko patrzeć, aż ruszy do komornika. Tym, co dzieli Was od ziszczenia się tej fatalnej perspektywy, są właśnie zarzuty. W owym piśmie możecie zakwestionować postępowanie przeciwnika. Sprawa trafi wówczas do postępowania zwykłego, a Państwo zyskacie nieco czasu na obmyślenie strategii obrony i przygotowanie dowodów. Oczywiście im kwota wyższa, tym znaczenie zarzutów większe. Dlatego nie ryzykujcie samodzielnymi próbami. Podobne sprawy lepiej od razu przekazać prawnikowi-specjaliście (adwokatowi czy radcy prawnemu). Pamiętajcie, że na wniesienie zarzutów macie tylko dwa tygodnie. To bardzo krótki termin. Zainteresowanym proponuję kontakt.

OPŁATA: O wysokości opłat należnych od zarzutów stanowi ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nie wyklucza ona objęcia zarzutami tylko części nakazu zapłaty. Niektóre stawki podałem na stronie poświęconej opłatom sądowym.

adwokat Paweł Wrześniewski